תיכון נשאל סטודנט זה כדי לקבל השערה הטבעית "Done"
Teile das