שגר קרלי-השיער של הגיא זהו ההדרכה הטובה ביותר שראינו אי פעם
Teile das