רק הבחור הזה צבוע באדום בשערו Mountain Dew, והתוצאות שפויים
Teile das