שיער של כריסי טיגן לו פס "בואש-כמו" גריי והיא לתוכו
Teile das