שלב 1 הסט של המבהיקה האם זול יותר עכשיו דרך - אבל יש מלכוד
Teile das