שני אלה פצעונים לשלב אחד GIANT חטט והתוצאה היא גועל נפש
Teile das