תגובת ז'אנל מונה כדי זה סקסיסטית ציוץ מושלמת
Teile das