רק סנאטור אוסטרלי זו היסטוריה שנעשו על ידי הנקה בעבודה
Teile das