המדע אומר חברים נתקלו הם ממש ממש טובים בשבילך
Teile das