שונאים שחושבים נשים לא צריכות לעשות איפור שלהם על הרכבת
Teile das