שפתון מלכת תוצרת לשני מיני שפתון איזה לא הגיוני כי כל השפתון האם לשני מינים
Teile das