שפתון כחול מטאלי קאט וון די באמת קורה ו אנחנו מפסידים החרא שלנו
Teile das