תיקים אלו מצויים תחת $ 100-אבל הם נראים כל כך יקרים
Teile das